Aansprakelijkheidsrecht

Een onderneming kan op verschillende manieren te maken krijgen met het aansprakelijkheidsrecht. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid te onderscheiden: risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijk­heid. Dit onderscheid is van belang voor de omstandigheden waaronder de onderneming aansprakelijk kan worden gehouden voor schade.

Omgekeerd zijn het ook de omstandigheden waaronder de onderneming zelf schade op een ander(e onderneming) kan verhalen.

De aansprakelijkheid waar (bijna) elke onderneming mee te maken krijgt is de aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt door werknemers of voor de zaken die gebruikt worden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Om een voorbeeld te geven, uw werknemer in loondienst maakt een fout, waardoor een derde of andere werknemer schade heeft. Hier bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor. Vanzelfsprekend kunt u hiervoor verzekerd zijn. In dat geval handelt team Vurehout uw gemachtigde bij de verzekeraar.

Hiernaast kan een onderneming ook aansprakelijk zijn voor onder meer: schade door opstal, milieuschade, bedrijfsongevallen en productaansprakelijkheid. Daar zijn vele voorbeelden voor gegeven worden, maar de rechtsvorm van de onderneming is van invloed op de soorten aansprakelijkheid waarmee u te maken kan krijgen. Bij een BV en NV is er bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen. Bij een vof of een cv is een vennoot niet alleen aansprakelijk voor schade die hij heeft gecreëerd, maar ook voor die van andere vennoten. De rechtsvorm van de onderneming bepaalt ook of de schade ook op uw privévermogen vermogen verhaald kan worden. Dit is in beginsel het geval bij ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben. Is uw onderneming aansprakelijk gesteld of heeft u zelf een schadeclaim? Vurehout Advocatuur kan u hier deskundig in bijstaan.