Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht onderscheidt twee type vennootschappen: rechtspersonen en personenvennootschappen. Deze rechtsvormen hebben ieder verschillende juridische en economische gevolgen waar u steeds rekening mee heeft te houden. Daarom is het van belang dat u als ondernemer goed op de hoogte bent van niet alleen de mogelijkheden maar ook de valkuilen.

Als ondernemer wilt u zich vooral kunnen focussen op uw ondernemingsactiviteiten zonder u zorgen te hoeven maken over de juridische aspecten van het ondernemerschap. Toch kunt u bij het ondernemen tegen juridische vragen aanlopen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • De meest geschikte ondernemingsvorm
  • Due Diligence onderzoek bij fusies/overnames/joint ventures
  • Toepasselijke wetgeving bij een (internationale) uitbreiding
  • Aandelenoverdracht
  • Wat wel en wat niet op te nemen in de aandelenovereenkomst en in de statuten
  • Toetreden van een vennoot tot een vof of een cv
  • Opheffen van een vennootschap

Onenigheden tussen vennoten, aandeelhouders en/of bestuurders kunnen ingrijpende gevolgen voor zowel de onderneming als stakeholders hebben. Om te voorkomen dat deze onenigheid tot negatieve gevolgen leiden voor de ondernemingsactiviteiten is het van belang om de onenigheid snel te beslechten. Hiervoor zullen keuzes gemaakt moeten worden over de manier waarop de onenigheid moet worden opgelost. De financiële en zakelijke gevolgen van de verkeerde keuzes die is als ondernemer maakt zijn (vaak) groot. De hamvraag hierin is hoe u de juiste keuze maakt. Om tot een juiste keuze te komen is specialistische kennis van het recht en kennis van de specifieke onderneming in kwestie vereist. Met de deskundige juridische bijstand van Vurehout Advocaten komt u tot de juiste keuze.