Team Vurehout

Mr. A. Seme

Advocaat

Mr. Seme is in 2003 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Recht hebben en recht krijgen binnen het kader van een ongelijke machtsverhoudingen is een thema dat mr. Seme altijd erg aanspreekt. Tussen 2003 tot 2010 vervulde mr. Seme dan ook diverse functies, waarmee zij vanuit verschillende invalshoeken een grondige kennis van rechtsverhoudingen  verwierf. Zo werkte zij onder meer als projectsecretaris bij de Nederlandse Bank (onderzoek naar het internationaal vermogensverkeer). Daarnaast werkte zij als zelfstandig juridisch adviseur voor ondernemers/particulieren en als gerechtstolk voor gerechtelijke instanties en overheden.

In 2010 werd zij als advocaat beëdigd.

In 2014 verhuisde mr. Seme naar haar nieuwe praktijklocatie in Zaandam en volgde de postdoctorale Grotius-opleiding Arbeidsrecht. Het tijdstip voor deze opleiding kon niet beter worden uitgekozen, nu dit ook het jaar is geweest waarop het arbeidsrecht fundamenteel op de schop is gegaan. Met haar specialisatie heeft mr. Seme de belangrijkste achtergronddiscussies en ontwikkelingen in het arbeidsrecht van dichtbij meegemaakt. Dit maakt ook dat mr. Seme vandaag de dag – evenals haar specialismen in het ondernemingsrecht, letselschaderecht en het sociale zekerheidsrecht – moeiteloos ook op het gebied van het arbeidsrecht meegaat.

Mr. Seme staat geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en staat in de volgende rechtsgebiedenregisters:

Arbeidsrecht
•  Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Letselschaderecht

Ondernemingsrecht

Sociaal-zekerheidsrecht
•  Sociale voorzieningen
•  Volksverzekeringen
•  Werknemersverzekeringen

Om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen is zij volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht om ieder kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen voor ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op

Ons Specialisme