Ontwikkelingen

Beperking omvang procesdossier en exemplaren van het procesdossier:

Al jaren is binnen de rechtspraak een grote discussie gaande over de omvang van processtukken en de aantal in te dienen kopie-exemplaren van het procesdossier bij hoger beroep. Bij een ingewikkelde zaak heeft het processtuk namelijk makkelijk een omvang van ruim 100 pagina`s (inclusief de...

Wetboek van Werk – 2025!

Het arbeidsrecht is volop in beweging. In 2015 is er enorme stap gezet en is de Wet werk en Zekerheid van kracht geworden. Alleen heeft het niet volledig gebracht wat men voor ogen had. De zoektocht waarbij de arbeidsmarkt verder in balans gebracht moet worden...