Ontwikkelingen

reform

Deel met anderen:

Wetboek van Werk – 2025!

Het arbeidsrecht is volop in beweging. In 2015 is er enorme stap gezet en is de Wet werk en Zekerheid van kracht geworden. Alleen heeft het niet volledig gebracht wat men voor ogen had. De zoektocht waarbij de arbeidsmarkt verder in balans gebracht moet worden is verder vormgegeven met de invoering van de Wet arbeidsmarkt, die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. Met deze wet probeert de wetgever meer bescherming te bieden aan flexibele krachten en flexwerk onaantrekkelijk te maken, maar deze verbeteringen en reparaties blijken niet voldoende.

De commissie-Borstlap heeft de regering geadviseerd over de ontwikkelingen en zijn tot de conclusie gekomen dat de regels voor werk veel te ingewikkeld waren en de verschillen tussen vast en flex te groot zijn geworden. Het moest echt anders. De commissie oordeelde dat de enige oplossing was om het hele systeem alsnog op z’n kop te zetten.

Dit advies was net voor het uitbreken van de coronacrisis. Met deze pandemie een paar maanden later werd pijnlijk duidelijk dat de adviezen van de commissie een op een uitkwamen. De ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht zijn nog niet voldoende om te bereiken wat voor ogen staat. Uitzend- en oproepkrachten vliegen er in moeilijke tijden als eerste uit en moesten een beroep doen op de WW-uitkering. Voor veel (schijn)zelfstandigen leidde de coronacrisis direct tot een verlies van inkomen en dit zonder goed sociaal vangnet.

De aanpak van de arbeidsmarkt is hiermee hoog op de politieke agenda gekomen. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) is dan ook hard aan het schrijven aan een Wetboek van Werk en verwacht dit in 2025 te kunnen implementeren. Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen?  Wat staat er in het Wetboek van Werk en welke arbeidsrechtelijke veranderingen kunnen we de komende jaren verwachten? Houd onze site in gaten. Als Vurehout Advocatuur zijn wij nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en zullen u gaandeweg informeren over de ontwikkelingen. U hoort gauw weer van ons!