Aansprakelijkheidsrecht

Als het op schade aankomt geldt dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de wet een grondslag geeft om de schade bij een ander te verhalen. Deze grondslagen zijn in meerdere wetten opgenomen. Enkele voorbeelden van in de wet opgenomen aansprakelijkheidsgronden zijn:

– productaansprakelijkheid

– aansprakelijkheid van de ouder/verzorger van een kind tot 16 jaar oud

– aansprakelijkheid voor (huis)dieren

– aansprakelijkheid voor een verkeersongeval

De grondslag van de aansprakelijkheid kan een contractuele basis hebben. In dit geval wordt van een wanprestatie gesproken. Ontbreek de contractuele basis, dan wordt van een onrechtmatige daad gesproken. Indien u door fouten van een ander schade heeft, is er meestal een grondslag te vinden voor verhaal van uw schade. Of bent u als fietser of voetganger betrokken geraakt bij een aanrijding? In dat geval geldt dat u – zelfs bij eigen schuld – in ieder geval uw schade voor 50% vergoed kunt krijgen.

Het verhaal van schade zal beginnen met een brief waarin degene die aansprakelijk wordt gehouden voor het veroorzaken van de schade schriftelijk hiervan op de hoogte wordt gesteld, dit heeft een aansprakelijkstelling. Deze fase is al belangrijk om fouten voor het vervolg te voorkomen. Na de aansprakelijkstelling komt de verzekering van de veroorzaker om de hoek kijken en krijgt u te maken met een verzekering. Ook hier kan het nodige foutgaan. De verzekering zal de vergoeding zo laag mogelijk proberen te houden, waardoor zij u proberen te intimideren om de zaak voor een minimaal bedrag te schikken. Dit betekent dat u niet al uw schade vergoed krijgt. Het helpt ook niet mee dat een verzekering schadezaken aan de lopende band doet en u hier geen of weinig ervaring mee heeft. U bent zonder gemachtigde namelijk een zwakke partij en moet schadebeperkend zijn zonder dat u eigenlijk weet hoe dat moet. Kortom, schadeverhaal is complexer dan men op het eerste gezicht zou denken. Juridische bijstand is dan ook zeer aan te raden. Vurehout Advocatuur kan u deze bijstand bieden. Heeft u een schade waarbij u bijstand nodig heeft? Schroom dan niet om contact op te nemen.