Incasso & Beslag

Bij een incassoprocedure wordt al snel gedacht aan een incassobureau die voor een groot bedrijf vorderingen bij niet-betalende debiteurs incasseert. U als particulier kan echter ook gebaat zijn bij een incassoprocedure. Heeft u geld uitgeleend dat niet terugbetaalt wordt? Krijgt u bij het einde van de huurovereenkomst uw borg niet terug? Heeft u online een product verkocht, maar nooit een betaling ontvangen? Ook u heeft in situaties als bovenstaande een niet-betalende verkoper?

Ook voor u kan een incassotraject uitkomst bieden. Wij doen graag dit traject voor u, zodat u vordering snel voldaan is.

Vaak is een de aanpak van het versturen van brieven of e-mails in combinatie met het bellen naar een wanbetaler afdoende. Leidt dit echter niet tot het gewenste resultaat, dan schuwt Vurehout Advocatuur het niet om een procedure te starten tegen de wanbetaler. In deze procedure wordt aan de rechter verzocht om een oordeel te geven over de vordering. Door de rechter wordt de vordering beoordeeld, zijn beslissing wordt vastgelegd in een uitspraak. Wordt u in het gelijk gesteld dan wordt de uitspraak aan de wanbetaler betekend. Tenzij de wantbetaler in beroep gaat is deze uitspraak definitief. De uitspraak wordt vervolgens ten uitvoer gelegd. Dit is de executiefase. De uitspraak wordt door een deurwaarder aan de wanbetaler betekend. Als de wanbetaler nog steeds niet betaald volgt een beslaglegging. Beslagleggen kan op diverse vermogensbestanddelen. Dit kan op fysieke objecten zoals een woning of auto, maar ook op de bankrekening, salaris of uitkering van de wanbetaler. Heeft u hulp nodig? Neem contact op en wij staan u graag bij.