Huurrecht

In het huurrecht worden de rechten en plichten van huurder en verhuurder geregeld. Het huurrecht kent aan de huurder van een woonruimte als ‘zwakkere partij’ bescherming toe.

Zo kan bijvoorbeeld de huurovereenkomst niet zonder goede reden door de verhuurder opgezegd worden en dient de verhuurder aan de huurder huurgenot te leveren.

De meeste geschillen met een verhuurden gaan over achterstallig onderhoud. Groot onderhoud dient door de verhuurder verholpen te worden, kleine gebreken komen voor rekening van de huurder. Maar waar zit de grens. Wat is nog een kleine gebrek en wanneer is het over naar groot onderhoud? Weigert de verhuurder groot onderhoud uit te voeren? Een geschil ontstaat in ieder geval op het moment dat de verhuurder weigert groot onderhoud uit te voeren, dan wel grote gebreken te verhelpen. Er zijn meerdere manieren om de verhuurder ertoe te bewegen alsnog tot herstel van de gebreken/het uitvoeren van groot onderhoud over te gaan. Voor al deze problemen kunt u terecht bij team Vurehout.

Andere geschillen die in het huurrecht spelen zijn onder meer: (onterechte) verhoging van de huurprijs, te hoge servicekosten, een borgsom wordt bij einde van het contract niet terugbetaalt, een verhuurder wilt de huurovereenkomst vroegtijdig eindigen. Zo heeft u een aantal voor de hand liggende typische huurgeschillen. Huurgeschillen zijn divers en zeer uitlopend, maar ongeacht het geschil kan Vurehout Advocatuur uw belangen hierin behartigen. Neemt u contact op? U kunt ons mailen via het contact formulier onder op de pagina.