Contractenrecht

Voor het leveren van uw diensten en producten bent u veelal afhankelijk van anderen waarmee u overeenkomsten heeft gesloten. U wilt er daarom ook op kunnen vertrouwen dat deze gemaakte afspraken worden nagekomen. In het contractenrecht is het principe ‘afspraak is afspraak’ vastgelegd (pacta sunt servanda). In het recht worden aan zakelijke partijen een grote contractsvrijheid toegekend. De tussen partijen gemaakte afspraken zijn daarbij leidend.

Het is daarom van groot belang dat deze afspraken goed worden vastgelegd. Dit gaat in de praktijk niet altijd goed.

Stel u bent een tegelproducent en levert uw producten aan een bouwmarktketen. In het contract bent u overeengekomen dat u een maandelijkse afleveringsplicht heeft. Komt u deze afspraak niet of niet tijdig na, dan hangt u een hoge boete per niet geleverde dag boven het hoofd. Voor de productie van de tegels bent u echter afhankelijk van een grondstoffenleverancier waar u al jaren mee samenwerkt. Dit liep altijd goed tot het moment dat de grondstoffenleverancier u bericht de komende drie maanden geen grondstoffen aan te zullen leveren. U kunt niet meer leveren maar de bouwmarkt wilt u wel aan de overeenkomst houden. Wat nu?

Vurehout Advocatuur kan u niet alleen deskundig bijstaan bij de beantwoording en het verhelpen van vraagstukken zoals in bovengenoemde situatie. Ook kunnen situaties zoals hierboven voorkomen worden doordat u deskundig wordt bijgestaan bij het opstellen van uw overeenkomsten. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast kunt u ook bijgestaan worden in het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor alle vraagstukken over het contractenrecht kunt u bij Vurehout advocatuur terecht.