Sociaal Zekerheidsrecht

Een werkgever krijgt vanuit de overheid in snel toenemende mate meer verantwoordelijkheid op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Om aan alle verplichtingen te voldoen dient te werkgever op de hoogte te zijn van alle aspecten van het sociale zekerheidsrecht. Dit is echter geen makkelijke opgave meer. Het Nederlands sociaal zekerheidstelsel is complex en aan continuerende veranderingen onderhevig.

Met de complexe systematiek van het sociaal zekerheidsrecht liggen fouten op de loer.

Deze fouten kunnen leiden tot financiële sancties. Bent u eigen risicodrager? Heeft u inzicht of de opgelegde wga premies kloppen? Bent u bekend met alle nieuwe regelingen omtrent Corona? De financiële gevolgen van de keuzes die op het vlak van sociaal recht worden gemaakt, zijn niet enkel sancties. Aan het zijn van een eigen risicodrager zijn bijvoorbeeld fiscale voordelen verbonden. Hier staat wel tegenover dat u meer risico`s draagt en daar moet u op maat over geïnformeerd zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de percentage van uw arbeidsongeschikte werknemer bepalend is voor de WGA premie die u opgelegd krijgt? De wet- en regelgeving die hierbij om de hoek komen kijken, kunnen verscheidende juridische vragen oproepen. Het is daarom zeer verstandig een juridische advies te krijgen van een kantoor dat zowel het sociale zekerheidsrecht als het arbeidsrecht als specialisme heeft. Goed advies kan de u veel kosten besparen. Vurehout Advocatuur is als geen ander in staat deze vertaling voor u te maken en u daarbij op maat te adviseren. Interesse? Neem gerust contact met ons op.