Incasso & Beslag

Helaas betaalt niet elke debiteur op tijd zijn vordering. Als onderneming wilt u geen onnodige tijd spenderen aan een wanbetaler. Dit kunt u voorkomen door de incasso uit handen te geven.

De praktijk kent twee soorten vorderingen op een debiteur: een betwiste vordering en een onbetwiste vordering. Bij een betwiste vordering in het standpunt van de debiteur dat de vordering een correcte grondslag mist. Bij een onbetwiste vordering erkent de debiteur dat de vordering terecht is, maar betaalt deze niet. Is uw vordering onbetwist, dan zal doorgaans met een minnelijk traject de vordering te innen zijn. De betwiste vordering zal daarentegen veelal tot een gerechtelijk incassotraject leiden. In het gerechtelijk incassotraject wordt de vordering aan de rechter voorgelegd. Door de rechter wordt de vordering beoordeeld en zijn beslissing wordt vastgelegd in een uitspraak. Wordt u in het gelijk gesteld dan wordt de uitspraak aan de wanbetaler betekend. Tenzij de debiteur in beroep gaat is deze uitspraak definitief. De uitspraak wordt vervolgens ten uitvoer gelegd. Dit gebeurd door de uitspraak aan de debiteur door een deurwaarder te laten betekenen. Weigert de debiteur nog steeds? Dan kan beslag worden gelegd. Beslagleggen kan op diverse vermogensbestanddelen. Dit kan op fysieke objecten zoals een bedrijfspand of bedrijfsauto, maar ook op de bankrekening van de debiteur. Ook is het mogelijk dat u het vermoeden heeft dat de debiteur van plan is geld weg te sluizen of met de noorderzon te vertrekken nog voordat u de mogelijk te hebben gehad uw vordering te innen. Het hierop onvoorbereid zijn kan (erg) verstrekkende gevolgen voor u en uw onderneming(en) hebben. Om te voorkomen dat u uw vordering niet kan innen kan Vurehout Advocatuur u in het gehele beslagleggingstraject deskundig begeleiden en bijstaan. Vanaf het vervaardigen van een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag wordt het traject voor u verzorgt.

Er is ook een keerzijde.

Vrijwel iedere ondernemer kan in de praktijk onverwacht geconfronteerd worden met het beslag- en executierecht, waarbij de processuele kansen goed in beeld moeten worden gebracht. Naast de situatie waarin u zelf beslag legt of een wederpartij dat doet, kunt u als derde-beslagene met een beslag worden geconfronteerd. Ook als (potentieel) beslagene staan wij u omgekeerd effectief bij in het opheffen van beslagen en (beslag)garanties. Om in de praktijk positie te kunnen nemen bij uw beslag,- en executiegeschil worden daarvoor verschillende perspectieven zoals die van de beslaglegger, debiteur en derde zorgvuldig voor u in kaart gebracht. Ook aansprakelijkheden, risico´s en kansen worden helder geïnventariseerd. Het juist toepassen van het beslag- en executierecht met zijn formaliteiten, termijnen en samenhang met het procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht, is belangrijk om uw processuele kansen in de beslagpraktijk optimaal te benutten. Vurehout advocatuur beheerst alle aspecten van het incasso- beslag- en executierecht en kan u hier in deskundig bijstaan. Met het opmaat gemaakte incassotraject worden uw onbetaalde facturen door Vurehout Advocatuur zo snel als mogelijk is geïncasseerd, zonder verdere onnodige frictie tussen u en de debiteur te veroorzaken.