Internationaal handelsrecht

Internationale handel blijft de drijvende kracht achter economische groei. Ook voor een toenemend aantal ondernemers is dit een cruciale stap om de eigen groeipotentie optima forma mee te bewerkstelligen. Zowel binnen als buiten Europa krijgt u hierbij niet alleen te maken met taal- en cultuurverschillen maar ook met verschillende jurisdicties met verschillende wetstelsels en spelregels die beduidend van elkaar kunnen afwijken. Dit maakt het gangbaar dat een internationaal handelscontract vaak aanzienlijk complexer is dan de handelscontracten geldend binnen de landsgrenzen. U wilt zich bij een mogelijke uitbreiding of wellicht vanuit de huidige internationale bedrijfsstructuur dan ook, onverstoord met uw kernactiviteiten bezig zijn. Daartoe zullen diverse vragen de revue passeren. Heeft u de juiste internationale (sub)contracten? Heeft u te maken met redelijke voorstellen van uw contractspartij waar het bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden betreft? Is de risicoaansprakelijkheid tussen partijen, helder en zorgvuldig uiteengezet op punten waar u nagenoeg geen invloed heeft? Welk recht zal van toepassing zijn in geval zich een onoverbrugbaar verschil van inzicht voordoet? Hoe versterkt u uw onderhandelingspositie in een internationaal contract? Hoe dwingt u een correcte levering door de buitenlandse leverancier af? Welke mogelijkheden heeft u als een buitenlande afnemer u ondanks uw aanmaning weigert te betalen? Hoe kunt u, waar nodig, kosten-efficiënt procederen?

Gesterkt door jarenlange ervaring in internationale handel en een uitgebreid internationaal netwerk, begeleidt Team Vurehout u op doeltreffende wijze bij zowel internationale (contract)onderhandelingen als bij conflicten.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over internationale handel? Team Vurehout staat voor u klaar.