Huurrecht

U kunt als zakelijke cliënt  zowel als huurder als verhuurder te maken hebben met het huurrecht. Hierna zult u inzicht krijgen hoe dat vorm kan krijgen. De regels van het huurrecht verschillen per huurobject. Het type bedrijfsruimte dat gehuurd wordt is van belang voor de mate van bescherming die u als een zakelijke huurder heeft. Tegelijkertijd is het voor u als de zakelijke verhuurder van belang, omdat het type ruimte bepalends is voor de mate van uw contractsvrijheid. Deze contractsvrijheid wordt doorgaans door veel partijen onbenut gelaten. Immers, zakelijke partijen maken veelvuldig gebruik van het ROZ-model huurovereenkomst voor een kantoor- of winkelruimte. Bij gebruik van deze modellen blijft maatwerk achterwege. Dit terwijl maatwerk van essentieel belang kan zijn. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij welke gevolgen het gebrek aan maatwerk voor de uitwerking van de overeenkomst heeft.

U kan het risico lopen geconfronteerd te worden met een situatie die u eenvoudig had kunnen vermijden als u tijd had genomen voor een overeenkomst die in overeenstemming is met uw bedoelingen. Dit kan anders.

In de coronacrisis zien verhuurders zich geconfronteerd worden met door de rechter toegewezen huurprijsvermindering. In geen van de ROZ-overeenkomsten is met een pandemie rekening gehouden. Een pandemie is weliswaar niet voorzienbaar, maar u had geadviseerd kunnen worden over een bepaling voor onvoorziene omstandigheden. Het aanwezig zijn van een dergelijke bepaling kan tot gevolg hebben dat uw huurder geen beroep kan doen op huurprijsvermindering vanwege een gebrek. Het is dus essentieel voor u om vooraf stil te staan bij welke bepalingen op welke wijze in de huurovereenkomst opgenomen wordt. Vurehout helpt u graag met de maatwerk. Voorkomen van geschillen is immers beter dan deze te genezen. Mocht het overigens op het genezen van een geschil aankomen, ook dan kan team Vurehout u helpen. Vurehout Advocatuur staat zowel zakelijke huurders als verhuurders bij in diverse zaken binnen het huurrecht. De werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten blijven niet beperkt tot het opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst, maar ook voor het adviseren in huurrechtelijke geschillen zoals het herstellen van gebreken kunt u bij ons terecht. Eigenlijk kunt u het zo gek niet bedenken en wij kunnen u daarbij helpen. Twijfelt u nog? Neem dan gerust contact met ons op.